Hoppa över navigering

Möte 2018-05-22

Socialnämnden
14:00 - 16:00 Stora Konfekten, Sidenvägen 7F
 •   1

  Information och överläggningar

 •   2

  Val av ledamöter 2015-2018

 •   3

  Månadsuppföljning april 2018

 •   4

  Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018

 •   5

  Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart

 •   6

  Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamheter 2018

 •   7

  Brandskyddsrapport 2017

 •   8

  Socialförvaltningens organisation för GDPR

 •   9

  Meddelanden

 • § 52

  Information och överläggningar

 • Söderport Sport och bar AB har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Oléarys Kungsgatan i Alingsås. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11.00 - 01.00 måndag till torsdag, 11.00 - 02.00 fredag, lördag och dag före helgdag samt 11.00 - 01.00 söndagar.     

   

  Beredning

  UTREDNING

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  O´learys är idag beläget på Göteborgsvägen 16 i Alingsås. Sökande planerar nu att flytta sin verksamhet till en lokal i Storkenhuset, Kungsgatan 29 i Alingsås.

   Den nya lokalen ägs av Kommanditbolaget Storken som har tecknat ett hyresavtal med sökanden, Söderport Sport och bar AB.

   O´learys kommer att vara beläget på övre våningsplan i Storkenhuset på Kungsgatan i Alingsås och har en total yta på cirka 423 kvadratmeter inomhus och 34 kvadratmeter utomhus på en balkong. I lokalen finns det 196 sittplatser inne och 28 sittplatser ute. Restaurangen har ett fullt utrustat restaurangkök, diskrum, toaletter och bardisk.

   Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme daterad 2018-04-20. Lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten och miljöskyddsnämnden. Lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och uppfyller övriga krav för restaurangverksamhet.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

  O´learys är en franchisekedja där alla O´learys restauranger arbetar utefter ett gemensamt koncept och har samma typ av inredning. Idag finns det cirka 130 stycken O´learys i bl.a. Sverige, Norge, Damark, Tyskland, Finland, Spanien och Singapore.

  Affärsiden är att varje O´learys ska upplevas som en välkomnande kvarterskrog. O´learys erbjuder gästen en helhetsupplevelse där mat, dryck, sport och nöjen serveras av engagerade medarbetare. Verksamheten vänder sig till en blandad bred målgrupp och är tänkt att vara en möteplats som erbjuder sina gäster mat inspirerad från den nordamerikanska köket temasatt kring olika sport och musikupplevelser. Miljön ska vara hemtrevlig och avslappnad.

   Huvudinriktningen i restaurangen är att kunna erbjuda sina gäster alla stora sporthändelser. Utöver sportevent kommer O´learys i Alingsås att ha quizkvällar, shuffleboard, black jack, discjockey och eventuellt liveband ibland. Det kommer att finnas möjlighet för dans. O´learys ambition är dock inte att vara en ren nattklubb men kunna erbjuda en skön avslappnad atmosfär med dj eller band på helger. Under fredag och lördag kommer 20 års åldersgräns att tillämpas. Vakt kommer att finnas vid entréinsläppet under helgtid.

   Ansökta serveringstider är 11.00 - 01.00 måndag till torsdag, 11.00 - 02.00 fredag och lördag samt dag före helgdag och 11.00 - 01.00 på söndagar.

   O´learys erbjuder ett varierat matkoncept med inriktning på hamburgare, revben,  kötträtter, quesadillas, sallader, sandwiches och desserter. Maten tillagas av råvaror av hög kvalitet samtidigt som den är enkel och prisvärd. I menyn erbjuds rätter i en prisklass mellan cirka 70 - 300 kronor. Sökanden önskar kunna erbjuda sina gäster öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker i sin verksamhet tillsammans med sin matservering.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Söderport Sport och Bar AB bildades december 2014. Bolaget företräds idag av styrelseledamot Jesper Magnusson.

   Jesper Magnusson är folkbokförd i Alingsås kommun och har drivit Olerays de senaste tre åren. Han har tidigare drivit eget café i Alingsås under 12 års tid och är utbildad bartender. Jesper Magnusson har avlagt ett kunskapsprov i alkohollagen i Alingsås kommun den 20 januari 2015 med godkänt resultat.

   Jesper Magnusson kommer att arbeta i den dagliga driften av O´learys verksamhet.

   Jesper Magnusson förekommer inte i registret över fysiska personers och dödsbons konkurser. Sökanden har i inkomna handlingar visat hur finansiering av överflyttning av verksamheten kommer att ske.

   Jesper Magnusson förekommer inte heller i Kronofogdemyndighetens register.

   

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas.

   Skatteverket har kontrollerat sökande bolag samt dess företrädare. Bolaget är registrerat för F-skatt samt momregistrering sedan december 2014. Inga anmärkningar finns registrerade gällande bolaget eller dess företrädare. Bolagsmannen Jesper Magnusson har inga uppdrag i andra bolag utöver det nu sökande bolaget Söderport Sport och Bar AB.

   Kronofogdemyndigheten har inga anmärkningar registrerande gällande Bolaget Söderport Sport och Bar AB eller bolagsmannen Jesper Magnusson.

   Räddningstjänsten har kontrollerat lokalen och har inget att erinra. Max antal personer som får vistas i lokalen är 196 stycken inomhus.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd medges under förutsättning att verksamheten följer riktlinjer för ljud och bullernivåer.

   

   BEDÖMNING

   Utredarens överväganden

  I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

   Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

   Sökanden har genom Jesper Magnusson utfört kunskapsprov i Alingsås kommun 20 januari 2015 med godkänt resultat. Sökanden driver idag restaurangverksamhet med stadigvarande serveringstillstånd utan några anmärkningar. Sökanden uppfyller därmed kunskapskravet gällande alkohollagen.

   Sökanden och dess företrädare förekommer ej i Polismyndighetens belastningsregister.

   Den ekonomiska lämpligheten innehåller bl.a. ett krav på att sökanden skall ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Inga anmärkningar finns gällande sökande bolag eller dess företrädare hos skatteverket eller kronofogdemyndigheten.

  Serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker bedöms utifrån serveringsställets utformning och matutbud. Verksamheten kommer att erbjuda en varierad meny med både förrätter, varmrätter samt efterrätter. 

   Anpassat antal sittplatser för matgäster finns i lokalen. Sökanden önskar till detta kunna erbjuda olika alkoholdrycker. Lokalen är väl avgränsad.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas. Köket och lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten och miljöskyddsnämnden och är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt samt uppfyller övriga krav för restaurangverksamhet.

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får enligt Alingsås kommuns riktlinjer tillstånd inte ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen,  servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering. 

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

   Normal serveringstid inom Alingsås kommun enligt kommunens riktlinjer för serveringstillstånd är 11.00 - 01.00. Serveringstid fram till klockan 02.00 har beviljats till nöjesinriktad verksamhet under helgtid. Det bedöms som rimligt att sökande kan beviljas serveringstid fram till klockan 02.00 under helger. Polismyndighet och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra till ansökt tillstånd.

   

  Kommunicering

  Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

 •  A & T Impex AB har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen under perioden 1 mars - 30 november med serveringstiden 11.00 - 01.00.

   

  Beredning

  UTREDNING

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Lygnareds camping är belägen på Lygnaredsvägen i Alingsås. På området bedrivs campingverksamhet med campingplatser, stugor, kiosk, café och restaurang. Sökanden ansöker om serveringstillstånd i sin restauranglokal. Restauranglokalen är belägen på markplan och omfattar kök, bar och två rum med totalt ca 80 sittplatser. I anslutning till lokalen finns det två uteserveringar med 24 respektive 32 sittplatser. Uteserveringarna är avgränsade med staket.

   

  Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme daterad 2018-04-19. Lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten och miljöskyddsnämnden.

  Sökande bolag A & T Impex AB äger lokalen för restaurangen.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

   

  Lygnareds camping är i nuläget öppet under säsongen 1 maj till 1 oktober. Sökande har tankar på att vilja förlänga säsongen och ansökt tidsperiod är 1 mars till 30 november. Ansökta serveringstider är 11.00 - 01.00.

   Lygnareds camping vänder sig till en bred blandad målgrupp i alla åldrar. Sökande uppger dock att man vill satsa lite extra på barnfamiljer och i verksamheten finns det aktiviteter i form av minigolf, trampbåtar, kanoter och vattenstudsmatta. I restaurangen finns en blandad meny med bl.a. pizzor, grillrätter, sallader, pajer och smörgåsar, efterrätter mm i en prisklass mellan 40 - 120 kr. Sökande önskar kunna servera öl, vin och andra jästa alkoholdrycker som ett komplement i sin verksamhet.

  Under vissa kvällar kommer sökanden att erbjuda underhållning i form av trubadur.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  A & T Impex AB bildades år 2014. Bolaget företräds av styrelseledamot Ilir Cufi och Vivancos Murielle.

  De båda styrelseledamoterna är folkbokförda i Alingsås kommun och har sedan år 2014 drivit verksamheten på Lygnareds camping.

  Ilir Cufi har tidigare arbetat i restaurangbranschen i många år och har den 3 maj 2018 utfört ett kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat. Ilir Cufi kommer att vara serveringsansvarig för verksamheten på Lygnareds camping.

  Ingen av bolagsföreträdarna förekommer i registret över fysiska personers och dödsbons konkurser och har inga skulder hos Kronofogdens register.

   

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas.

  Skatteverket har kontrollerat sökande, A & T Impex AB samt dess företrädare. Bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivare sedan år 2014. Inga skulder/restföringar finns registrerade hos Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten gällande bolaget eller dess företrädare.

  Styrelseledamoterna Ilir Cufi och Vivancos Murielle har inga andra uppdrag som funktionär i andra bolag.

  Räddningstjänsten har besiktat restauranglokalen och gör bedömningen att serveringstillstånd kan beviljas under förutsättning att angivna punkter i remissvaret åtgärdas. Max antal personer som får vistas i lokalen är 137 st.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd medges under förutsättning att riktlinjer för ljud och bullernivåer följs.

   

  BEDÖMNING

  Utredarens överväganden

  I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

  Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

  Sökanden har genom bolagsmannen Ilir Cufi genomfört kunskapsprov med godkänt resultat år 2018.

  Polismyndigheten har inget att erinra mot sökt tillstånd.

  Den ekonomiska lämpligheten innehåller bl.a. ett krav på att sökanden skall ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Sökanden och dess bolagsmän har inga skulder/restföringar registrerade hos Kronofogdemyndigheten.

  Serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker bedöms utifrån serveringsställets utformning och matutbud. Verksamheten kommer att erbjuda ett varierat matkoncept.  Anpassat antal sittplatser för matgäster finns i lokalen. Sökanden önskar till detta kunna erbjuda olika alkoholdrycker. Lokalen är väl avgränsad.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas. Köket och lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten samt miljöskyddsnämnden.

  Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att vissa åtgärder gör i lokalen enligt deras remissvar.

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får enligt Alingsås kommuns riktlinjer tillstånd inte ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering. 

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

  Ansökta serveringstider 11.00 - 01.00 ligger inom ramen för Alingsås kommuns riktlinjer.

  Kommunicering

  Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

   

 • Hjälmareds Golf AB har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11.00 - 01.00.    

   

  Beredning

  UTREDNING

   

   Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  Alingsås Golfrestaurang är belägen på Svanviksvägen 1 i Alingsås. Lokalen är belägen på markplan i Alingsås Golfklubbs klubbhus och omfattar en öppen restauranglokal med cirka 100 sittplatser. I direkt anslutning till lokalen finns det två uteserveringar på fram och baksida. Den ena uteserveringen är på ca 50 kvadratmeter och har 30 sittplatser och den andra uteserveringen är på cirka 90 kvadratmeter och har 60 sittplatser.

  Stadigvarande serveringstillstånd söks på serveringsyta på markplan och två uteserveringar  enligt inlämnad planritning daterad 2018-03-01.

  Klubbhuset vid Alingsås golfbana ägs av Alingsås Golfklubb. Ett hyresavtal har upprättats mellan Alingsås Golfklubb och sökanden Hjälmareds Golf AB. Det är samma styrelse som sitter i de båda bolagen.

  Lokalen har sedan många år tillbaka använts för restaurangverksamhet.

  Lokalen har kontrollerats av räddningstjänst, tillståndsmyndighet och miljöskyddsnämnden.

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

  Verksamheten vid Alingsås Golfrestaurang vänder sig till klubbens medlemmar och deras gäster samt allmänheten. Målgruppen kommer att vara i blandade åldrar. Golfrestaurangen planerar att ha öppet dagligen mellan klockan 09.00 - 18.00 under säsongen 15 april till 15 oktober. Under vissa speciella evenemang kan restaurangen komma att vara öppen fram till 01.00.

  Ansökta serveringstider är mellan klockan 11.00 – 01.00.

  Övrig säsong kommer förmodligen restaurangen att vara stängd för allmänheten men kan eventuellt vara öppen för att ta emot beställningar av olika typer av festarrangemang. Preliminärt kommer restaurangen också att vara öppen för julbordservering.

  Restaurangutbudet kommer att innehålla både, frukost, café, lunch samt á la carte meny med olika varierande maträtter.

  Sökanden önskar kunna erbjuda sina gäster öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker i sin verksamhet tillsammans med sin matservering.

  Ingen underhållning, dans eller spelverksamhet kommer normalt sett att finnas i restaurangen. Underhållning och dans kan dock förekomma vid vissa evenemang i begränsad omfattning.

  Sökandens personliga lämplighet

  Hjälmareds Golf AB bildades år 2007. Bolaget företräds av Styrelseledamöterna Magnus Grönvall , Ewa Alfvegren, Rolf Bolin, Ingrid Haggren, Thommy Johansson, Cecilia Kleväng, Rolf Persson, Eva Smerling Winman.

  Samtliga styrelseledamöter är folkbokförda i Alingsås kommun. Ingen av styrelseledamöterna förekommer i Kronofogdens register eller i registret över fysiska personers och dödsbons konkurser. Styrelseledamöterna kommer inte att vara verksamma i Golfrestaurangens verksamhet utan har istället andra yrkesverksamma uppdrag.

  Eva Smerling Winman egenföretagare advokat

  Rolf Persson ANV Grafisk Design

  Cecilia Kleväng Verksamhetsledare Kom Tec Alingsås

  Thommy Johansson egenföretagare ventilation

  Ingrid Haggren egenföretagare Familjekonsult

  Rolf Bolin egenföretagare Bohlins livs och Larabo fastigheter AB

  Ewa Alfvegren chef för kliniska prövningsledare

  Magnus Grönvall fd Bankman

  Rolf Bolin har genomfört ett kunskapsprov i alkohollagstiftning 19 april 2018 med godkänt resultat.

  Med anledning av att styrelsen själv inte kommer att arbeta i verksamheten vid Alingsås Golfrestaurang har man anställt en restaurangchef Helén Högberg som kommer att vara ansvarig i verksamheten.  

  Helén Högberg har genomfört ett kunskapsprov i alkohollagstiftning den 30 april 2018 med godkänt resultat.

  Sökanden har inte haft några kostnader för inköp av restaurangrörelsen, investeringar eller hyra då sökande bolag och Alingsås Golfklubb äger restaurangen och dess inventarier. Handlingar som styrker finansieringen har i detta ärende inte varit aktuella för granskning.

    

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas.

  Skatteverket har kontrollerat sökande, Hjälmareds Golf AB samt dess företrädare. Bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivare. Inga skulder/restföringar finns registrerade hos Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten gällande bolaget eller dess företrädare.

  Styrelseledamöterna har även uppdrag i andra bolag utöver Hjälmareds Golf AB.

  Kontroller har gjorts av bolagen:

  Bohlins livs i Alingsås AB

  Larabo Fastigheter AB

  Alingsås Golfklubb

  Familjeresurs Väst AB

  ANV Grafiska AB

  Marine Ventilation Int.

   

  Inga anmärkningar finns registrerade hos Skatteverket eller kronofogden gällande dessa bolag.

  Räddningstjänsten bedömer att serveringstillstånd kan beviljas under förutsättning att sökande följer angivna punkter i remissvar. Max antal personer i lokalen får vara 150 personer.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd medges.

   

  BEDÖMNING

   

   Utredarens överväganden

  I Alingsås kommuns riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn har kriterier för tillståndsgivning formulerats i form av en lämplighetsprövning och en alkoholpolitisk bedömning.

   Lämplighetsprövning görs med anledning av att tillståndsgivaren skall försäkra sig om att den sökande innehar erforderlig kunskap och kompetens för det sökta tillståndet. Tillståndsmyndigheten skall bl.a. pröva sökandens allmänna och ekonomiska skötsamhet, att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen och att sökanden inte genom sin bakgrund är olämplig t.ex. genom tidigare brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet.

   

  Sökanden har genom bolagsmannen Rolf Bolin genomfört kunskapsprov med godkänt resultat år 2018. Sökanden har anställt en restaurangchef Helén Högberg som också genomfört kunskapsprov med godkänt resultat år 2018.

  Sökanden bedöms därmed uppfylla kunskapskravet gällande alkohollagen.

  Sökanden och dess företrädare förekommer ej i Polismyndighetens belastningsregister.

  Den ekonomiska lämpligheten innehåller bl.a. ett krav på att sökanden skall ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Sökanden och dess bolagsmän har inga skulder/restföringar registrerade hos Kronofogdemyndigheten.

  Serveringsställets lämplighet för servering av alkoholdrycker bedöms utifrån serveringsställets utformning och matutbud. Verksamheten kommer att erbjuda ett varierat matkoncept.  Anpassat antal sittplatser för matgäster finns i lokalen. Sökanden önskar till detta kunna erbjuda olika alkoholdrycker. Lokalen är väl avgränsad.

  Miljöskyddsnämnden har inget att invända mot att sökt tillstånd beviljas. Köket och lokalen har kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten samt miljöskyddsnämnden. Lokalen bedöms vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt samt uppfylla övriga krav för restaurangverksamhet.

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får enligt Alingsås kommuns riktlinjer tillstånd inte ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering. 

  Den tänkta verksamheten bedöms inte i nuläget medföra några alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten och Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

  Ansökta serveringstider 11.00 - 01.00 ligger inom ramen för Alingsås kommuns riktlinjer.

   

  Kommunicering

  Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

   

 • Alingsås Rockbar AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på en tillfällig utökad uteservering vid MX- Rockbar den 14 - 16  juni 2018 med serveringstiden 15.00 - 01.00 den 14 juni och

  15.00 - 02.00 den 15 och 16 juni 2018.

   

  Beredning

  UTREDNING

  Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet

  MX - Rockbars lokaler är belägna på Norra Strömgatan 40 i Alingsås och består av två våningsplan. På markplan finns en entré, toaletter, ett kök för matlagning, diskrum, en bar med sittplatser samt ytterligare ett rum med en scen och sittplatser. På nedre våningsplan finns en bar samt några sittplatser.

  Totala antalet sittplatser för matgäster är beräknat till cirka 150 stycken.

  I direkt anslutning till lokalen har sökanden en uteservering med måtten 7 x 9 meter. Uteserveringen är öppen årligen under perioden 1 april till och med 31 oktober. Sökanden ansöker nu om en utökad serveringsyta på ordinarie uteserveringen med måtten 8 x 15 meter enligt inlämnad planritning daterad 2018-04-30.

  Under Potatisfestivalen har sökanden getts möjlighet att disponera hela innergården samt parkeringsplatser som ligger i anslutning till MX – Rockbar. Sökanden ansöker nu om en tillfällig utökad uteservering under perioden 14 - 16 juni 2018.  Den utökade uteserveringen ger möjlighet till totalt cirka 200 sittplatser. Sökanden har lämnat in en planritning med angivet markerat serveringsutrymme. Serveringsområdet kommer att vara inhägnat.

  Köket och lokalen inne på MX - Rockbar har tidigare kontrollerats av räddningstjänsten, tillståndsmyndigheten och miljöskyddsnämnden. Lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt och uppfyller övriga krav för restaurangverksamhet.

   

   

  Verksamhetens inriktning och omfattning

  Alingsås Rockbar AB har sedan tidigare stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid MX – Rockbar. Sökanden planerar  under Potatisfestivalen den 14 - 16 juni år 2018 att anordna livemusik kombinerat med mat och barservering på en utökad uteservering. På uteserveringen kommer en trubadur att spela och inne i lokalen kommer olika band att spela. Arrangemanget vänder sig till allmänheten och tilltänkt målgrupp är 25 år och uppåt. En åldersgräns på 18 år kommer att tillämpas vid entréinsläppet från klockan 19.00.

  Mat kommer att serveras i form av ordinarie à la carte meny och en ”festivalmeny”. I baren kommer öl, vin, sprit, cider, samt olika alkoholfria alternativ finnas tillgängligt.

  Ansökta serveringstider är 15.00 – 01.00 den 14 juni och 15.00 – 02.00 den 15 - 16 juni 2018. Entrévärdar samt ordningsvakter kommer att arbeta under arrangemanget för att kontrollera insläppet, utföra legitimationskontroll samt bevaka ordning. Serveringspersonal kommer att övervaka serveringsytan under hela serveringstiden.

  Serveringsansvarig person kommer att vara Viktoria Andrae.

   

  Sökandens personliga lämplighet

  Alingsås Rockbar AB bildades under december månad 2011. Bolaget företräds av Jan Eliasson och Viktoria Andrae. Bolaget har sedan år 2012 ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

   

  Remissyttranden

  Polismyndigheten har inget att erinra mot att sökt tillstånd beviljas.

  Miljöskyddsnämnden tillstyrker ansökan under förutsättning att sökanden följer de riktlinjer som finns för ljud och bullernivåer.

  Räddningstjänsten tillstyrker ansökan.

   

  BEDÖMNING

  Utredarens överväganden

  Vid ansökningar av tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten skall bedömning göras utifrån en lämplighetsprövning samt utifrån en alkoholpolitisk bedömning. Verksamheten måste därutöver följa Alkohollagens olika uppställda krav.

  I kommunens riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn framkommer det att tillstånd ej beviljas till evenemang som vänder sig till en ung publik eller som har en utpräglad dryckesinriktad karaktär. Lagad mat skall tillhandahållas.

  När det gäller den alkoholpolitiska bedömningen får inte tillstånd ges till serveringsställen som är belägna i känsliga områden i kommunen, servering får inte orsaka närboendestörningar eller vända sig till en utpräglad ung publik och serveringstider bör ligga inom ramen för kommunens riktlinjer av tider för alkoholservering.

  Sökandes arrangemang vänder sig till en mogen målgrupp. Matutbudet uppfyller kraven i alkohollagstiftningen. Ansökt uteservering kommer att vara väl avgränsad och personal kommer att övervaka serveringsytan. Entrévärdar och ordningsvakter kommer att arbeta för att kontrollera ordning och nykterhet.

  Sökanden har sedan tidigare stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i sin ordinarie verksamhet. Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Miljöskyddsnämnden tillstyrker ansökan. Sökanden bedöms ha erforderlig kompetens att kunna bedriva alkoholservering på ett ansvarsfullt sätt och bedöms uppfylla lämplighetskravet.

  Ansökan avser serveringstid fram till klockan 02.00 på en utökad uteservering i samband med Potatisfestivalen år 2018. Normal serveringstid inom Alingsås kommun är 11.00 - 01.00. Normal serveringstid på uteserveringar är 11.00 - 23.00. I samband med olika arrangemang och festivaler har serveringstid fram till klockan 02.00 tidigare beviljats. Det bedöms rimligt att sökanden kan beviljas serveringstid fram till klockan 02.00.

   

  KOMMUNICERING

  Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

   

   

 • Socialnämnden har utsett ett utskott bestående av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, inklusive ordförande och vice ordförande, för perioden fram till 2018-12-31.

  Ledamoten Anders Dahl (V) har avsagt sig sitt kommunala uppdrag som ledamot i socialnämnden och som ledamot i arbetsutskottet vilket innebär att socialnämnden behöver välja en ny ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott.


  Beredning

  Maria Adrell (V) är utsedd till ersättare i socialnämnden för tiden fram till 2018-12-31. Maria Adrell föreslås väljas till ny ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott för tiden fram till 2018-12-31. Arbetsutskottet består därmed av följande ledamöter och ersättare till 31 december 2018:

  Ledamot

  Ersättare

  Eva-Lotta Pamp (M) ordförande

  Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)

  Britt-Maire Kuylenstierna (MP)

  Katarina Ekenger (MP)

  Roland Salomonsson (M)

  Christina Karén (M)

  Helena Carlström (S)

  Lars-Ivan Gustafsson (S)

  Maria Adrell (V)

  Alice Book (V)

   

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetstustkott 2018-05-22, § 244.

 • Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2018 § 21 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2018.

  Förvaltningen avser att följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt än tidigare med syfte att på ett bättre sätt säkerställa uppföljningen och analysen av verksamheten. En uppföljning av det ekonomiska läget görs månadsvis och en prognos för resterande del av året'


  Beredning

  Socialnämndens prognos för helåret per april innebär ett nollresultat.

  Förvaltningens resultat för april visar ett underskott på -2 440 tkr (-3 739 tkr). Det beror främst på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (1 930 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (3 312 tkr). Ett överskott för personalkostnader (2 218 tkr) påverkar också resultatet och beror till del på vakanta tjänster och till del på satsningar som inte kommit igång inom Arbetsmarknadsenheten, Satsning 100.

 • § 59

  Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2018

 • Kommunfullmäktige antog den 25 november 2015 § 180 e-strategi för Alingsås kommun. I Flerårsstrategi 2018-2020, antagen av kommunfullmäktige den 13 november 2017 § 251 slås fast att Alingsås kommun ska växla upp och ta tillvara digitaliseringes utvecklingsmöjligheter och organisationens vilja att förändra. Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 5 april 2018.

  I tjänsteskrivelse 2018.032 SN ges socialnämndens remissvar till digital målbild för Alingsås kommun – öppen och smart § 8 2017.676 KS, samt remissvar till handlingsplan digital målbild Alingsås kommun, KS 5 februari § 9.  Beredning

  Digitalisering är idag och framöver en fråga som bör ligga på högsta beslutsfattande nivå – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt ledningsgrupper på tjänstesidan. Det handlar mycket om insikt, ledarskap och mod. Socialförvaltningen ser positivt på digital målbild som menar att om vi vill få ut full effekt av digitaliserings transformerande kraft, så behöver kompetensutveckling ske hos beslutsfattare – förtroendevalda och chefer i organisationen.

  Socialförvaltningen delar beskrivningen i digital målbild och avsnittet utmaningar för omsorg, i att kommuninnevånare har ökade förväntningar på att kunna nå socialtjänsten via digitala kanaler. Förvaltningen driver idag ett arbete med smart e-tjänst inom ramen för en digitalisering av försörjningsstödet. Handlingsplan till digital målbild tar fasta på att en kommuninvånarportal ska etableras. Socialförvaltningen ser här en stor potential. Det innebär en möjlighet att ge våra brukare och klienter digitalt följa sina ärenden, ge samtycke, ta del av sina journaler och lämna uppgifter med mera. Möjlighet finns också att exempelvis vårdnadshavare och gode män kan nå socialtjänsten via kommuninvånarportalen. Digitalt först!

  Socialförvaltningen arbetar med socialt stöd. Det finns stora samhällsvärden i att vi hjälper människor i svåra situationer – vare sig det är individer med svårigheter ekonomiskt, personer med missbruksproblematik, eller barn som riskerar att fara illa. För att klara ett ökat framtida behov av välfärdstjänster inom socialtjänsten måste vi som arbetsgivare i en ökad konkurrens förmå attrahera, utveckla och behålla medarbetare och chefer. Handlingsplan till digital målbild syftar bland annat till en förmåga att agera inom ett föränderligt område. För socialförvaltningen möjliggör detta en hållbar satsning på digital medarbetare där vi aktivt arbetar med processtyrd robotautomatisering och artificiell intelligens. Målbilden för socialförvaltningen är här att frigöra tid till värdeskapande socialt arbete. Detta stärker såväl attraktiviteten som arbetsgivare som förvaltningens förmåga att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

  Socialförvaltningen anser att handlingsplan till digital målbild och området 7, digitalisering av omsorgen, inte avspeglar förvaltningens ambition inom digitalisering utan bör kompletteras. Socialförvaltningen lämnar därför förslag till ny
  utformning av text - se i tabell nedan:

  Handlingsplan per år

  Nr

  Område

  Aktivitet 2018

  Aktivitet 2019

  Aktivitet 2020

  7

  Digitalisering av omsorgen

  >Utreda digitaliserings-möjligheterna inom äldreomsorgen

   

  >Uppgradera verksamhetsystem inom socialförvaltningen

  > Utveckla kommunens beslutstödssystem till socialförvaltningen

  > Smart e-tjänst till försörjningsstöd inom socialförvaltningen

  >Digital tidbokningsfunktion till socialtjänstens reception

  >Projektarbete inom äldreomsorgen

   

  >E-learning inom socialförvaltningen

  >Digital medarbetare (processtyrd robot-automatisering och artificiell intelligens) inom social-förvaltning

  >Projekt kring digital teknik för äldreboende

   

   

   

  > Digital medarbetare (processtyrd robot-automatisering och artificiell intelligens) inom social-förvaltning  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03, § 199

   

   

 • Kommunfullmäktige antog, KF 2017-04-26, § 117, Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamheter 2017.

  Socialnämnden beslutade, SN 2018-03-20, § 28, om Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att fastställa avgifterna att gälla från 2018-06-01. Socialförvaltningen fick i uppdrag att presentera ett nytt beräkningsunderlag gällande kost och förbrukningsartiklar och att uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde i maj.

  Det är rimligt att samtliga brukare i kommunen, oavsett vilken förvaltning man tillhör, betalar lika mycket för de måltider som kommunen tillhandahåller. Socialförvaltningen föreslår därför att brukare inom socialpsykiatrins boende betalar lika mycket för sina måltider som brukarna gör inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen. Det innebär att socialförvaltningen följer de ändringar av avgifter för måltider och tillämpningsanvisningar som vård- och äldreomsorgsnämnden/vård-och äldreomsorgsförvaltningen fattar beslut om. Förändringar i debiteringsunderlaget kommer att beröra de flesta av de för närvarande 41 brukarna som finns inom socialpsykiatrins boende. Av dessa har sex månadsabonnemang för kost. Övriga brukare köper måltider styckvis och/eller lagar mat själva.

  Brukare inom socialpsykiatrins boenden köper in sina egna förbrukningsartiklar och därför är ingen avgift aktuell.  Beredning


  Kost

  Av de totalt 41 brukarna inom socialpsykiatrins boende, har sex boende på Linnevi månadsabonnemang för måltider. Vid beräkning av självkostnadspris kan konstateras att priset per måltid blir mycket högt – fördelningen av kostnader för t ex personal på de relativt få brukare som finns på boendet gör att ett styckpris för måltider/kostabonnemang blir oproportionerligt högt.

  Det är rimligt att alla brukare inom kommunen betalar lika mycket för måltider. Kommunfullmäktige fattade, KF 2017-04-26, § 117, beslut om Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamheter 2017. I ärendet framgår att för att säkerställa likabehandling bör samma avgifter gälla vid samma typ av insats – för både socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden.

  Socialförvaltningen föreslår att samma pris för matabonnemang som vård- och äldreomsorgen tar ut, också ska gälla för brukare inom socialnämndens verksamhetsområden. Vård- och äldreomsorgsnämnden tog beslut om Vård- och äldreomsorgens taxor och avgifter inför 2018, 2017-11-20, § 82. Av beslutet framgår att ett helt kostabonnemang uppgår till 3 180 kr/månad år 2018.

  Socialförvaltningen debiterar 2 912 kr/månad för ett helt kost-abonnemang, - enligt kommunfullmäktiges beslut om avgifter i april 2017. Socialnämnden föreslog, SN 2018-03-20, § 28, att kommunfullmäktige fastställer Avgifter och ersättningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018. Förslaget innefattade ett måltidsabonnemang på 2 958 kr/månad att gälla fr o m 2018-06-01.

  Att istället tillämpa vård- och äldreomsorgsnämndens pris på kostabonnemang – 3 180 kr/månad - innebär en ökad kostnad på 222 kr/månad för en enskild brukare. Under förutsättning att de sex brukarna på Linnevi betalar helt kostabonnemang gör detta en ökad intäkt på 1 332 kr/månad för socialförvaltningen.

  För flera brukare görs avdrag för enskilda måltider då inte kostabonnemanget nyttjas. I det beslut som kommunfullmäktige fattade i april 2017 om socialnämndens avgifter, beslutades att de regler vad gäller avbeställning av mat vid frånvaro och avdrag som vård- och äldreomsorgsförvaltningen tillämpar, också ska gälla socialförvaltningen.

  Brukare på Erskavägen, Kungsängen och Sjömansvägen, sammanlagt 27 brukare, betalar pris per måltid. Ekonomiadministratör får matlistor månadsvis för att fakturera respektive brukare i efterhand. Här är det också rimligt att de matpriser som vård- och äldreomsorgsförvaltningen tillämpar också gäller för brukarna inom socialpsykiatrins boenden. Differentierade måltidsavgifter framgår av matprislista.


  Förbrukningsartiklar

  Brukare inom socialpsykiatrins boenden köper sina egna förbrukningsartiklar.


  Förslag på vidare åtgärder

  Möjligheterna att ta stöd av verksamhetssystemen behöver undersökas. Exempelvis kommer Vård och omsorg Procapita att köpas in. Systemet visar verkställda beslut och ger ett förbättrat underlag för fakturering. Dessutom krävs en översyn av nuvarande blanketter: exempelvis tydligare inkomstförfrågan som lämnas till brukare.

  En översyn av samtliga egenavgifter krävs. Nuvarande verksamhetssystem där egenavgifterna beräknas kommer att ersättas av Procapita. I systemet ska egenavgifterna läggas in.

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-22, § 248.

   

  Bilaga: Reviderat avgiftsdokument för år 2018 i enlighet med ny kostavgift samt att förbrukningsartiklar tagits bort ur underlaget.

   

  
   
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete ska ske i enlighet med lagar och riktlinjer för säkerhet och arbetsmiljö.

  Av socialförvaltningens ”Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)” 2014-04-22 § 36, reviderade 2017-04-17 framgår att en rapport över det organisatoriska brandskyddet i förvaltningen ska sammanställas varje år.

   

  Beredning

   

  I socialnämndens brandskyddsrapport redogörs för hur nämndens systematiska brandskyddarbete har kontrollerats och följts upp under året och förslag till förbättringar lämnas.

  Ärendet har beretts på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08, § 245.

 • Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla i hela EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

   

  Inom kommuner är varje enskild nämnd eller styrelse personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dess verksamhet behandlar personuppgifter lagenligt.

  Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud (DSO). Dataskydds-ombudet ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

   

  En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Organisationens arbete ska följas upp av ombudet. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen. Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskydds-arbete som inte leds av dataskyddsombudet. En rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet definierar ett övergripande ansvar för efterlevnaden av lagstiftningen.

   

  Beredning

   

  Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 maj 2018 lämnat följande yttrande:

   

  Kommunledningskontorets förslag är att utse digitaliseringsansvarig Göran Westerlund till dataskyddsombud för kommunstyrelsen och föreslår även att respektive nämnd och styrelse utser föreslagen person till dataskyddsombud.

   

  Den digitala enheten, som enligt kommunstyrelsens flerårsstrategi ska etableras under 2018 vid kommunlednings-kontoret föreslås få ansvaret att bistå, samverka med och följa upp kommunens förvaltningar i deras arbete att efterleva bestämmelserna i dataskydds-lagstiftningen. Samt att ansvara för att sammanställa kommunens registerförteckningar.

   

  Socialnämnden antog 2018-04-17 ”Riktlinje för hantering av personuppgifter inom socialförvaltningens verksamhet”, § 41. Socialnämnden har personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och ansvarar för att utse de företrädare som ska se till att arbetet sköts enligt riktlinjen.

   

  Kommunledningskontorets förslag till nämnderna är att utse digitaliseringsansvarig Göran

  Westerlund till dataskyddsombud.

   

   

  Socialnämnden behöver därför godkänna socialförvaltningens GDPR-organisation. För att förvaltningen samtidigt och självständigt ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete, som enligt SKLs rekommendationer inte ska ledas av dataskyddsombudet, föreslås följande organisation:

   

  Dataskyddsredogörare

  Administrativt ansvarig är socialförvaltningens dataskyddsredogörare. Leder, samordnar och driver förvaltningens arbete med hantering av personuppgifter och följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.

   

  Biträdande dataskyddsredogörare

  Systemförvaltare/Registrator är biträdande dataskyddsredogörare och stödjer dataskyddsredogöraren i det löpande arbetet.  En viktig uppgift är ansvar för förvaltningens register över personuppgiftsbehandlingar.

 • § 64

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.