Hoppa över navigering

Möte 2020-03-24

Socialnämnden
14:00 - 15:40 Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 20

  Information och överläggningar

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen rekommenderar att alla har en beredskap för hur verksamheten ska bedrivas under de förutsättningar som råder vid en pandemi. Det gäller särskilt samhällsviktig verksamhet.

  Med anledning av rådande pandemi COVID-19 och då flera av förvaltningens verksamheter utgörs av en sådan samhällsviktig verksamhet, har tidigare beslutad pandemiplan, 2009-09-01, SN §93, reviderats. Planen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning och möjlig omställning för att upprätthålla de mest kritiska verksamheterna inom förvaltningen och gäller vid ett större influensautbrott eller liknande som väsentligt påverkar samhällets funktioner under en tid av 1-4 veckor. Om ett utbrott varar längre tid än fyra veckor behöver planen revideras alternativt en ny beredskapsplan tas fram.

   

   

 • EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Socialnämnden antog 2018-04-17 "Riktlinje för hantering av personuppgifter inom socialförvaltningens verksamhet", § 41.

  Socialnämnden har personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och ansvarar för att utse de företrädare som ska se till att arbetet sköts enligt riktlinjen. Socialnämnden beslutade om organisation för GDPR-arbetet 2018-05-22, §63.
   

  Beredning
  Socialförvaltningen har organiserat om den centrala staben med anledning av ekonomiska utmaningar för förvaltningen. Funktionen administrativt ansvarig har upphört. Istället föreslås den nya tjänsten som förvaltningssekreterare, där nämndsekreteraruppdraget är en del av tjänsten, att vara dataskyddsredogörare framöver.

  Socialförvaltningen föreslår att den uppdaterade organisationen kring GDPR inom socialnämndens verksamhet ser ut som följer:

   

  Dataskyddsredogörare
  Förvaltningssekreterare med nämndsekreteraruppdrag är socialförvaltningens dataskyddsredogörare. Samordnar och driver förvaltningens arbete med hantering av personuppgifter och följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.

   

  Biträdande dataskyddsredogörare
  Systemförvaltare/Registrator är biträdande dataskyddsredogörare och stödjer dataskyddsredogöraren i det löpande arbetet. En viktig uppgift är ansvar för förvaltningens register över personuppgiftsbehandlingar.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.