Hoppa över navigering

Möte 2021-03-24

Socialnämnden
14:00 - 17:30 Socialförvaltningen

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 •  

  A/ Förvaltningschefen informerar:

  - Presentation av ny avdelningschef vuxen, Jessica Svanström.

  - Information om Covid läget.

   

  Presentationer:

  B/  GDPR- Kommunjurist Malin Lindholm

  C/  Skolsocialt team -  Verksamhetschef Sara Dahlin Barn och ungdomsförvaltningen och Avdelningschef unga Anne Forssell

  D/ Sekretessutbildning socialnämnden - Förvaltningssekreterare Lisa Lewander

  E/ Gläntan, avdelning vuxen - Enhetschef Tanja Jääskeläinen

   

  F/ Genomgång av Verksamhetsuppföljning och Socialförvaltningens styrkort  2021

   

 • Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till februari 2021.

   

  Förvaltningens yttrande
  Uppföljningen per februari visar en positiv avvikelse mot periodiserad budget om knappt 2,6 mnkr till följd av periodiserat utfall av ekonomiskt bistånd samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning. Effekten av detta är tillfällig. Därutöver har kostnaderna för köpt vård varit betydligt lägre än budgeterat, främst inom avdelning unga, medan kostnaderna för arvoden till uppdragstagare har avvikit negativt, likaså har det funnits en överbemanning inom utförarenheterna på avdelning vuxna.

  Utifrån utfallet i slutet av 2020 samt inledningen 2021 bedöms nämnden vara i ekonomisk balans. Överskottet som initialt har uppstått innebär inte ett utrymme för ett permanent förhöjt kostnadsläge och prognosen för 2021 kvarstår på 0 och avviker därmed inte från budget.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.