Hoppa över navigering

Möte 2021-10-25

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 18:05 Stora Konfekten
 • Varje år genomförs en årlig granskning av styrelser och nämnder. 2021 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma styrnings och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi, och internkontroll. Nämndens omvärldsanalyser och riskbedömningar är också av intresse för revisorerna. Frågorna i bifogad revisionsenkät utgör underlag i granskningen.  Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.  Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas senast 28 oktober 2021 till KPMG.  Beredning

  Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMGs revisionsenkät 2021 inklusive hänvisning till bilagor. Ifylld enkät och förteckning över bilagor bifogas.

   

  Arbetsutskottet har den 14 oktober 2021, § 60 behandlat ärendet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.