Hoppa över navigering

Möte 2018-01-08

Vård- och omsorgsnämnden
16:00 - 16:30 Kungsgatan 9
 • En delegationsförteckning behöver fortlöpande hållas aktuell och stämma överens med förvaltningens organisation, verksamhetsförändringar och de frågor som nämnden ansvarar för. Senast reviderades delegationsförteckningen 2017-06-19 § 48.

   

  Beredning
  Förvaltningen har i skrivelse daterad 2018-01-02 lämnat följande yttrande: 

  En större revidering av delegationsförteckningen har genomförts.
  Detta har medfört att förvaltningen föreslår att delegationsförteckningen ändras på flera punkter vilket redovisas i förslaget till ny delegationsförteckning. Merparten av de föreslagna förändringarna härrör sig till att kommunens LSS-verksamhet överflyttas från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden 2018-01-01.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.