Möte 2019-01-10

Vård- och omsorgsnämnden
14:00 - 15:50 Hagagården, samlingssalen
 • § 1
 • § 2

  Presentationsrunda av nämndledamöter och ersättare genomförs.

 • § 3

  - Organisationsgenomgång

  - Verksamhetspresentation

  - Verksamheternas andel av kommunens totala driftskostnad

  - Nöjd medarbetarindex (NMI)

  - Demografisk utveckling - prognos

  - Utmaningar under mandatperioden

   

 • § 4

  Vård- och omsorgsnämnden har att utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Därtill ska ordförande och vice ordförande för utskottet utses.

 • § 5

  Enligt reglementet för Kommunala pensionärsrådet (KPR), vilket fastställdes av kommunfullmäktige den 26 september 2007 § 165, ska vård- och omsorgsnämnden utse två ledamöter och två ersättare från vård- och omsorgsnämnden, vilka ska ingå i rådet. En av dessa ledamöter ska vara ordförande. Vice ordförande utses av Kommunala pensionärsrådet (KPR).

 • § 6

  Vård- och omsorgsnämnden har att utse två ledamöter till vardera verksamhetsenhets förtroenderåd 2019-2022.

  Hemsjögården

  Tuvegården

  Brunnsgården och Brunnen

  Hagagården och Noltorpsgården

  Bjärkegården och Bjärke hemtjänst

  Tuve och Hemsjö hemtjänst

  Centrum och Haga hemtjänst

  Ängabogården och Kaptenen

  Ginstgården

  När förtroenderåden för hemtjänsten hålls ska även privata utförare bjudas in .

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.