Hoppa över navigering

Möte 2020-09-09

Vård- och omsorgsnämnden
11:00 - 12:00 Digitalt / Silvia
 • A/ Val av justerare

  B/ Kompletteringsval - ny ordförande i arbetsutskottet

   

 • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare samt ordförande och vice ordförande.

  Vård- och omsorgsnämnden har nu att utse en ny ledamot och ordförande till arbetsutskottet efter Micaela Kronberg (M), som avsagt sig sitt uppdrag 2 september 2020 som ledamot och ordförande i vård- och omsorgsnämnden och därmed också som ledamot och ordförande i arbetsutskottet.

  Beredning

  Kommunfullmäktige beslutade 2 september 2020, § 89, att utse Eva-Lotta Pamp (M) till ny ledamot och ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till 2022-12-31.

   

  Förslag till beslut på sammanträdet
  Vice ordförande Birgit Börjesson (S) föreslår  Eva-Lotta Pamp (M) som ordinarie ledamot och ordförande i arbetsutskottet.


  Vice ordförande  frågar om Eva-Lotta Pamp (M)  kan väljas, och finner att så är fallet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.