• A/ Individärende Bostadsanpassning

  B/ Individärende LSS

  C/ Individärende LSS för kännedom

  D/ Budgetarbetet 2020

  E/ Ekonomisk redovisning 2019 - november

  F/ Förvaltningschefens information

  G/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 •   2

  Individärende bostadsanpassning

 •   3

  Individärende LSS

 •   4

  Redovisning av medarbetarenkät 2019

 •   5

  Riktlinjer LSS

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.