Hoppa över navigering

Möte 2019-09-10

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
14:30 - 16:00 Lokal Silvia
 • A/ Individärende - sekretess M

  B/ Individärende - sekretess T

  B/ Delårsbokslut VON 2019

  C/ Förvaltningschefens information

  - Avtalsförlängning Frösunda

  D/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 •   2

  Individärende M

 •   3

  Individärende T

 •   4

  Delårsbokslut 2019 VON - handlingar senare

 • A/ Individärende - sekretess M

  B/ Individärende - sekretess T

  B/ Delårsbokslut VON 2019

  C/ Förvaltningschefens information.

  - Avtalsförlängning Frösunda - avstämning.

  - Revisionens granskning av ekonomistyrning och resursutnyttjande inom vård och omsorg. Ärendet kommer till oktobernämnd.

  D/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • Se separat sekretessprotokoll.

 • § 52

  Delårsbokslut 2019 VON

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.