Hoppa över navigering

Möte 2019-02-07

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
08:30 - 11:30 Brunnsgården, lokal Lilla konferensen
 • A/ Individärende för kännedom LSS

  B/ Individärende LSS S

  C/ Individärende LSS E

  D/ Individärende LSS F

  E/ Individärende LSS L

  F/ Individärende LSS SA

  G/ Årsredovisning 2018

  H/ Flerårsstrategi 2019-2021

  I/ Handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019

  J/ Tf förvaltningschefernas information

  - Hantering av IOP-avtalet

  K/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

 • § 2

  Individärende LSS S - se separat sekretessprotokoll

 • § 3

  Individärende LSS E - se separat sekretessprotokoll

 • § 4

  Individärende LSS F - se separat sekretessprotokoll

 • § 5

  Individärende LSS L - se separat sekretessprotokoll

 • § 6

  Individärende LSS SA - se separat sekretessprotokoll

 • Birgitta Nyman (MP) och Bo Kuylenstierna (MP) har till Vård- och äldreomsorgsnämnden den 6 juni 2018 initierat ett ärende om att verka för en förändring i Vård- och äldreomsorgens reglemente. Birgitta Nyman och Bo Kuylenstierna vill att Vård- och äldreomsorgens reglemente ska tillåta möjlighet till hospicevård för Alingsås kommuns invånare.

  Förvaltningens yttrande
  Förvaltningen har sett över möjligheterna till en förändring i Vård- och omsorgens reglemente. Detta arbete har genomförts i samband med diskussioner om nytt reglemente och beslutades om i Kommunstyrelsen 2018-11-12. Förändringar som görs i reglementet grundar sig på förändringar som har beslutats om i nämnd.

  Om förändring i reglemente ska vara möjligt behöver därför ärende komma till nämnden för beslut. Därefter ska en beslutspunkt vara att nämnden vill ha ändringen i reglemente och därefter ska ärendet till Kommunfullmäktige.

  Inför beslut om ändring i reglemente bör omvärldsbevakning ske samt kartläggning av den vård som kommunen kan bereda vid de fall där Hospice skulle kunna efterfrågas.

 • § 8

  Årsredovisning 2018 för vård - och äldreomsorgsnämnden

 • § 9

  Flerårsstrategi 2019-2021 för vård- och omsorgsnämnden

 • § 10

  Handlingsplan för vård- och äldreomsorgsnämnden för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.