Hoppa över navigering

Möte 2023-04-05

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Socialförvaltningen, Alingås
  • § 65

    Information och överläggningar

  • Riktlinje för återrapportering av delegationsbeslut, 2018.143 SN § 91, anses ej fylla något syfte då det i den av socialnämnden beslutade Delegationsordning för socialnämnden 2023, 2022.077 SN § 72 framgår vilka av de delegerade besluten som ska anmälas och återrapporteras till nämnd. En del av riktlinjen behöver ersättas med en förvaltningsgemensam rutin där förfarandet vid återrapportering tydligt framgår.

     

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.