Hoppa över navigering

Möte 2019-05-02

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Pralinen, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen samt till IVO enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om
   

  1.    Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

  2.    Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  3.    Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)

  Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

  I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorg.

   

  Rapporteringstillfälle

  16 april 2019

   

  1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Skäl till att beslutet ännu ej verkställts

  Lagrum

  2017-02-07

  Bostad med särskild service 4.1 § och 5.7 §

  Har nu tackat ja till erbjudande. Flyttar nästa kvartal.

  SoL

  2017-12-12

  Kontaktfamilj 4.1 §

  Svårt att hitta kontaktfamilj till litet barn.

  SoL

  2018-03-07

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Har LVM vård, väntar på bostad i markplan

  SoL

  2018-04-10

  Kontaktfamilj 4:1 §

  Tackat nej till två erbjudanden

  SoL

  2018-06-05

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Tackat nej till två erbjudanden

  SoL

  2018-07-05

  Bostad först

  Går ej att verkställa i nuläget då hyresvärden utvärderar insatsen.

  SoL

  2018-08-31

  Kontaktperson 4.1 §

  Tackat nej till ett förslag 2018-10-11, väntar på nytt förslag

  SoL

  2018-09-11

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Har fått erbjudande, avvaktar svar i början av april.

  SoL

  2018-11-13

  Ungdomsboende 4.1 §

  Bor i familjehem i väntan på plats på ungdomsboende

   

  2018-11-13

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Resursbrist

   

  2018-11-13

  Bostad med särskild service 4.1 §

  Resursbrist

   

  2018-12-13

  Kontaktperson 4.1 §

  Har fått erbjudande, men vill vänta då hon ansökt om korttidsboende.

   

  2018-12-13

  Boendestöd 4.1 §

  Har fått erbjudande, men vill vänta då hon ansökt om korttidsboende.

   

   

   

  2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Skäl till att beslutet ännu ej verkställts

  Lagrum

  2018-12-13

  Kontaktperson 4.1 §

  Kontaktperson sades upp, Socialsekreterare utreder om behovet kvarstår

  SoL

   

  2018-08-29

  Kontaktfamilj 4.1 §

  Kontaktfamilj sades upp, väntar på ny kontaktfamilj

  SoL

   

  2018-08-29

  Kontaktfamilj 4.1 §

  Kontaktfamilj sades upp, väntar på ny kontaktfamilj

  SoL

   

   

   

  3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

  Beslutsdatum

  Typ av beslut

  Datum för verkställighet, avslut

  Lagrum

  2017-12-01

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-22

  SoL

   

  2017-12-01

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-22

  SoL

   

  2017-12-12

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-02-26

  SoL

   

  2017-12-20

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-17

  SoL

   

  2017-12-20

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-01-17

  SoL

   

  2018-09-06

  Kontaktperson 4.1 §

  2019-01-29

  SoL

   

  2018-10-23

  Kontaktperson 4.1 §

  2019-01-31

  SoL

   

  2018-11-01

  Kontaktfamilj 4.1 §

  2019-03-05

  SoL

   

  2018-12-01

  Kontaktperson 4.1 §

  2019-03-05

  SoL

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.