Möte 2022-01-12

Socialnämndens arbetsutskott
  • § 1

    Information och överläggningar

  • Förvaltningen har följt upp nämndens arbete under 2021 utifrån aktuella styrdokument. En uppställning har gjorts som visar vilka ärenden som nämnden har beslutat om vid respektive sammanträde, eventuella uppdrag som förvaltningen har fått och hur återkopplingen av uppdragen skett.

    En sammanställning finns för de revisionsrapporter som berört nämnden under året.

     

     

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.