Hoppa över navigering

Möte 2020-03-11

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:25 Socialförvaltningen, Sidenvägen 7 F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • A/ Hantering av coronavirus. Förvaltningen har uppdaterat pandemiplanen som kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde i mars.

 • EU:s Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Socialnämnden antog 2018-04-17 ”Riktlinje för hantering av personuppgifter inom socialförvaltningens verksamhet”, § 41.

  Socialnämnden har personuppgiftsansvar för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet och ansvarar för att utse de företrädare som ska se till att arbetet sköts enligt riktlinjen.

  Socialnämnden beslutade om organisation för GDPR-arbetet 2018-05-22, § 63.


  Beredning

  Socialförvaltningen har organiserat om den centrala staben med anledning av ekonomiska utmaningar för förvaltningen. Funktionen administrativt ansvarig har upphört. Istället föreslås den nya tjänsten som förvaltningssekreterare, där nämndsekreteraruppdraget är en del av tjänsten, att vara dataskyddsredogörare framöver.

  Socialförvaltningen föreslår att den uppdaterade organisationen kring GDPR inom socialnämndens verksamhet ser ut som följer:

  Dataskyddsredogörare

  Förvaltningssekreterare med nämndsekreteraruppdrag är socialförvaltningens dataskyddsredogörare. Samordnar och driver förvaltningens arbete med hantering av personuppgifter och följsamhet mot EU:s dataskyddsförordning.

  Biträdande dataskyddsredogörare

  Systemförvaltare/Registrator är biträdande dataskyddsredogörare och stödjer dataskyddsredogöraren i det löpande arbetet.  En viktig uppgift är ansvar för förvaltningens register över personuppgiftsbehandlingar.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.