Hoppa över navigering

Möte 2019-03-13

Socialnämndens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Pralinen, Sidenvägen 7F

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 128

  Information och överläggningar

 • Delegationsordningen föreslås att ändras så att fler delegater finns vid beslut kring omedelbart omhändertagande och brådskande beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Dessa beslut kräver snabb handläggning och för att underlätta för beslut, finns behov av fler delegater.  Justering föreslås också så att 1:e socialsekreterare, åter igen, kan besluta om tillfälligt boende i högst en vecka.  Socialadministratör föreslås kunna fatta vissa beslut kring återkrav och begravningskostnader enligt socialtjänstlagen.  Reviderad delegationsordning föreslås gälla fr o m 2019-03-27.

 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete ska ske i enlighet med lagar och riktlinjer för säkerhet och arbetsmiljö.

  Av socialförvaltningens ”Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)” 2014-04-22 § 36, reviderade 2017-04-17 framgår att en rapport över det organisatoriska brandskyddet i förvaltningen ska sammanställas varje år.

  I socialnämndens brandskyddsrapport redogörs för hur nämndens systematiska brandskyddarbete har kontrollerats och följts upp under året och förslag till förbättringar lämnas.

 • En kommun svarar för verksamheten personligt ombud inom ramen för socialtjänsten. Länsstyrelsen ger efter ansökan ett bidrag motsvarande ungefär 300 tkr per år för en heltidstjänst.

  Socialförvaltningen har å nämndens vägnar ansökt om detta bidrag för år 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.