Hoppa över navigering

Möte 2022-03-09

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
14:00 - 16:00 Bokö
 •   2

  Budgetuppföljningar 2022

 •   3

  Huvudmannens verksamhetsuppföljning läsåret för 20/21

 •   4

  Granskning likvärdighet grundskolan

 •   5

  Kostnadsjämförelser förskola och skola 2022

 •   6

  Verksamhetschef enligt HSL för Elevhälsans medicinska och psykologiska insats

 •   7

  Val av ledamöter och ersättare till BUN/AU 2019-2022

 •   8

  Val av kontaktpolitiker 2019-2022

 •   9

  Anmälan av frånvaro från fristående verksamheter lå 21/22

 •   10

  Bevakning skolplikt och frånvaro lå 21/22

 •   11

  Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2021/2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.