Hoppa över navigering

Möte 2020-09-08

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
14:00 - 15:45 Bokö

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • De förtroendevalda kommunrevisorerna genomför årligen en grundläggande granskning av styrelser och nämnden. Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelser och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.


  Inför kommunrevisionens årliga grundläggande granskning 2020 har kommunrevisorerna ställt frågor till samtliga nämnder som ska besvaras.


  Beredning
  Barn- och ungdomsnämnden har behandlat frågorna.

 • I ärende 2019.211 BUN reviderades de placeringsregler och urvalskriterier som ligger till grund för skolvalet. Revideringen genomfördes för att följa ny rättspraxis inom området. För att kommunen ska följa grundläggande krav på förutsägbarhet och rättssäkerhet behöver principer och urvalskriterier vara fastställda innan ansökningsperioden påbörjas. Regelverket får inte heller justeras under pågående process.

  Beredning

  Under skolvalet inför höstterminen 2020 tillämpades urvalskriterierna då framförallt Nolhagaskolan och Ängaboskolan fick fler ansökningar än antalet platser. Det totala antalet folkbokförda elever i Alingsås kommun som berördes av Skolvalet inför höstterminen 2020 var ca 1050 stycken.


  Totalt upprättades 62 nekande beslut, inklusive 7 utomkommunala elever som sökt plats i Alingsås, varav 10 gällde ansökan till förskoleklass och 52 gällde ansökan till Årskurs 7.


  Av dessa valde 9 vårdnadshavare att överklaga och skicka ärendet vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd.


  Skolväsendets Överklagandenämnd valde att avslå överklagningarna och gick på kommunens linje i samtliga fall. Nämnden identifierade dock ett behov av att ytterligare förtydliga hur kommunen väljer den alternativa skolenheten, som används vid beräkning av relativ närhet. Förvaltningen har i förslaget som ligger inför beslut gjort följande justeringar:  Förtydligande kring definitionen av vad ”i behov av särskilt stöd” omfattar

  • Förtydligande kring vad som krävs för att utgöra en alternativ skolenhet
  • Förtydligande kring reservantagningslistor och dess giltighetstid
  • Tydligare rubriksättning under förtydligande kommentarer
  • Ytterligare ett exempel på beräkning av relativ närhet
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.