Hoppa över navigering

Möte 2019-02-05

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
14:00 - 17:00 Bokö

Det finns ingen information att visa

  • Enligt kommunfullmäktiges reglemente för barn- och ungdomsnämnden är barn- och ungdomsnämnden ansvarig för arbetsmiljön i dess verksamheter. Ansvaret för arbetsmiljön ska delegeras från barn- och ungdomsnämnden till förvaltningschef.

     

    Beredning

    Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i nämndens reglemente. Barn- och ungdomsnämnden har därmed ett övergripande ansvar för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Uppgiftsfördelningen klarlägger mer detaljerat hur de praktiska arbetsuppgifterna i arbetsmiljöarbetet har fördelats bland chefer i organisationen. När ny mandatperiod inleds ska nämnder få utbildning när det gäller arbetsmiljöansvar och delegation av arbetsmiljöuppgifter, samt att arbetsmiljöuppgifterna ska fördelas på nytt.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.