Möte 2018-10-17

Kommunfullmäktige
18:00 - 18:40 Grand Hotel, Alingsås
 •   1

  Upprop, val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Avsägelse av kommunalt uppdrag

 •   3

  Kommunalt kompletteringsval

 •   4

  Val av kommunfullmäktiges presidium perioden 2018-2022

 •   5

  Val av ledamöter i valberedningen perioden 2018-2022

 •   6

  Val av ersättare i valberedningen perioden 2018-2022

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.