Möte 2018-02-05

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Gesällen
 • § 18

  Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Den följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.


  Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 368 tkr. Av de budgeterade 1,8 mnkr i investeringsmedel förbrukas 1,1 mnkr.  Förvaltningens yttrande

  Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en årsredovisning enligt kommunens anvisningar.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.