Möte 2018-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 12:05 Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
 •   1

  Information och överläggningar A/ Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun

 •   2

  Information och överläggningar B/ Samverkansplan för hälsa och den nära vården SAMLA

 •   3

  Information och överläggningar C/ Planprioritering

 •   4

  Förslag till politisk organisation mandatperioden 2019-2022

 •   5

  Kulturmiljöprogram

 •   6

  Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun

 •   7

  Flerårsstrategi 2018-2020 för kommunstyrelsen

 •   8

  Samverkansplan för hälsa och den nära vården SAMLA 2018 i Alingsås och Lerums området

 •   9

  Planprioritering

 •   10

  Överlåtelse av Trollskogen 1 i Stadsskogen tillSkogsbjörken 6, ekonomisk förening (TB-gruppen)

 •   11

  Hyreskontrakt Fastighets AB Kristina 4

 •   12

  Nytecknande av hyreskontrakt med Fabs om Nolhagahallen

 •   13

  Månadsrapport finanshantering 2018

 •   14

  Motion angående regelverk för fyrverkerier - Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) (KF 28/2)

 •   15

  Motion avseende ridvägar i Alingsås kommun - Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) (KF 28/2)

 •   16

  Motion avseende plan för kolonilotter och odlingsplatsersamt central mark till arrendeodling - Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) (KF 28/2)

 •   17

  Motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP) (KF 28/2)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.