• Enligt skollagen 16 kap. 52-55 §§, är kommunen skyldig att ersätta fristående gymnasieskolor efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.

    Beredning

    Förvaltningen har i skrivelse den 19 december angett följande:

    Utifrån budget 2019 för Alströmergymnasiet har förvaltningen beräknat en kostnad per elev och program, se bilaga. Denna prislista är framräknad enligt riktlinjerna i skollagen och föreslås gälla som grund för ersättning till fristående gymnasieskolor.

    På grund av att budgetprocessen varit försenad i Alingsås kommun, medför det att detaljbudget för 2019 ännu inte beslutats av nämnden. Detta innebär att prislistan kan komma att justeras i början av 2019 beroende på om det sker några större förändringar i budgetsprocessen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.