•  

  A/ Bygglov uppställning/uppsättning av skyltar Sörhaga 2:1 (2021.360)

   

  B/ Bygglov nybyggnad av ställverk Sörhaga 2:1 (Nolhaga allé 22) (2021-451)

   

  C/ Bygglov för nybyggnad av pumpstation Sörhaga 2:1 (2021-436)

   

  D/ Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation Västerbodarna 1:11
      (2021-0596)

   

  E/ Bygglov för nybyggnad av pumpstation Västerbodarna 1:11 (2021-585)

   

  F/ Bygglov med startbesked för tillbyggnad av vattentorn Tuvebo 1:40 (2021-553)

   

  G/ Bygglov för tidsbegränsad uppställning av arbetsbodar Västerbodarna 1:30
       (2021-504)

   

  H/ Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation i
      Västerbodarna 1:16 (2021-597)

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.