•  

    A/ Bygglov för ombyggnad av rötkammare Sörhaga 2:1 (Nolhaga allè) (2021-182)

     

    B/ Bygglov för tidsbegränsad åtgärd uppställning av byggbodar Sörhaga 2:1 (Nolhaga allé 22) (2021-183)

     

     C/ Centrum 1:17, bygglov för uppställning/uppsättning av skylt (2020-991)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.