Hoppa över navigering
 •   1

  Val av kommunens revisorer för mandatperioden 2023-2026

 •   2

  Val av fullmäktigeberedning för mandatperioden 2023-2026

 •   3

  Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt kommunalråd för mandatperioden 2023-2026

 •   4

  Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   5

  Val av ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   6

  Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   7

  Val av ledamöter och ersättare i kultur- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   8

  Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   9

  Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   10

  Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   11

  Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   12

  Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2023-2026

 •   13

  Val av styrelseledamöter, personliga suppleanter, lekmannarevisorer samt ombud i AB Alingsås Rådhus (ABAR) för mandatperioden 2023-2026

 •   14

  Val av styrelseledamöter, personliga suppleanter, lekmannarevisorer samt ombud i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB) för mandatperioden 2023-2026

 •   15

  Val av styrelseledamöter, personliga suppleanter, lekmannarevisorer samt ombud i AB Alingsåshem för mandatperioden 2023-2026

 •   16

  Val av styrelseledamöter, personliga suppleanter, lekmannarevisorer samt ombud i Fabs AB för mandatperioden 2023-2026

 •   17

  Val av styrelseledamöter, personliga suppleanter, lekmannarevisorer samt ombud i Alingsås Energi Nät AB (AENAB) för mandatperioden 2023-2026

 •   18

  Val av styrelseledamöter, personliga suppleanter, lekmannarevisorer samt ombud i Alingsås Energi AB (AEAB) för mandatperioden 2023-2026

 •   19

  Val av ledamöter, ersättare och revisor i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) för mandatperioden 2023-2026

 •   20

  Val av representanter till politisk samrådsgrupp SAMLA

 •   21

  Val av begravningsombud för mandatperioden 2023-2026

 •   22

  Val av representanter till Samordningsförbundet Insjöriket för mandatperioden 2023-2026

 •   23

  Val av ledamot till styrelsen för stiftelsen Borgmästare och fru Oscar Bergmarks minnesfond för mandatperioden 2023-2026

 •   24

  Val av ledamot till direktionen för Stiftelsen Hedda Fribergs Fond för mandatperioden 2023-2026

 •   25

  Val av revisor och revisorsersättare till Byggnadsföreningen Folkets Hus UPA i Alingsås för mandatperioden 2023-2026

 •   26

  Val av ombud och ersättare till Kullings Häradsallmänning Brevikshult för mandatperioden 2023-2026

 •   27

  Val av gode män för fastighetsbildningsförrättningar för mandatperioden 2023-2026

 •   28

  Val av ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund för mandatperioden 2023-2026

 •   29

  Val av representanter till Förbundsdirektionen Tolkförmedling i Väst för mandatperioden 2023-2026

 •   30

  Turordning för ersättares inkallande i styrelser och nämnder 2023-2026

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.